Počet volných míst k 7.1.: Neomezeno
>> REGISTRACE <<

Úvod

REGISTRACE DO JARNÍHO SEMESTRU SE OTEVÍRÁ
Vážení studenti,

rádi bychom Vám připomněli, že přihlašování do jarního semestru na MaUn (Magic University of Yukon) se otevírá již v pondělí 7. 1. 2019 ve 12:00 a končí 31. 1. 2019 ve 23:59.

Pro studenty posledních ročníků bychom rádi připomněli, že poslední semestr studia probíhá dálkově formou týmových projektů. Do semestru se tedy zapisujte v již utvořených studijních skupinách v počtu 2 - 5 členů. Jako každý rok, i letos dostanete začátkem semestru seznam témat, které můžete skupinově zpracovávat, a nebo si můžete po domluvě s vedoucím práce vytvořit vlastní téma. Uzávěrka přihlášených projektů je 1. 2. 2019 ve 23:59. Složení skupiny není omezeno studijním zaměřením jednotlivých členů. Kouzelníci bez studijní skupiny budou přiřazeni k existujícím skupinám, nebo budou sloučeni do nové studijní skupiny.

Letošní rok pro Vás máme ještě jednu specialitu. Britské ministerstvo kouzel nám nabídlo možnou spolupráci pro prominentní absolventy MaUn, tedy Vaše výsledné projekty Vás mohou kvalifikovat do programu “Origins”, do kterého budou vybráni nejlepší z nejlepších v létě tohoto roku a která se uskuteční během září/října tohoto roku.

Připomínáme, že dálkový studijní semestr, jako každý rok, začíná 2. 2. 2019 a končí v květnu.

Těšíme se na další semestr s Vámi,
Charles L. Bartholomew,
Rektor Magické univerzity na Yukonu


Informace o specializacích, které lze tento semestr studovatKryptomagie
Kryptomágové jsou mágové zaměření na kouzelnické záhady, staré svitky a jazyky. Nezkoumají kouzla aktivně, ale pasivně, tedy zkoumají jazykovědně, jak dané kouzlo vzniklo. Kryptomágové jsou světově nejuznávanější kouzelníci, protože znají kvanta teorií a neustále se je snaží dokazovat.
Jako kryptomág budete během semestru mít v týmu na starost právě oblast teorií a historie. Budete myslitel skupiny, který vždy dokáže přijít s logickou myšlenkou.

Psychomagie
Psychomágové jsou mistři kouzelnické mysli. Jejich dlouholetý výzkum v oblasti čtení mysli a nitrozpytu, nitrobrany a kouzelnických manipulací přinesl kouzelnickému světu kouzla jako "legilimens". Legendy tvrdí, že právě mágové z tohoto oboru přinesli světu "imperius", samotní psychomágové to ale nikdy nepotvrdili.
Studium psychomagie je velmi komplikovaná a nebezpečná disciplína, proto se doporučuje pouze studentům, kteří mají dobré mentální a duševní zdraví. Takový typ mága ve skupině se hodí vždy, protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat zjistit, kdo vlastně mluví pravdu. A kdo je skutečně váš přítel.

Živelná magie
Živelní mágové se zabírají podstatou toho, co je kolem nás. Často se během studia zaměří na studium jednoho konkrétního živlu, někteří na dva, málokdo stíhá všechny čtyři (voda, oheň, země a vzduch - takoví kouzelníci většinou nebývají schopni chápat pořádně ani jeden živel). Studium živlů může být velice poklidné, nebo může být nesmírně obtížné. Vše se odvíjí od toho, jak živelný mág studium uchopí.
Pokud se rozhodnete studovat živly, měli byste se připravit na to, že v experimentu nikdy nedojdete stejného výsledku dvakrát. Pod tento obor spadají vědy jako alchymie a lektvary, nebo třeba bylinkářství. Většinou se jedná o laboratorní praxe, které zkoumají, jak živly na jednotlivé kouzelníky působí. Živelní mágové mají ve skupině pevně dané místo, koneckonců jsou to oni, kdo je schopen používat bezhůlkovou magii nejlépe ze všech. Jsou k tomu trénováni.

Archemagie
Archemágové zasvětili svůj život praktickým kouzlům. Jsou známí pro své experimenty v oblasti tvoření nových kouzel a často umírají právě z toho důvodu v mladém věku. Archemágové jsou většinou ti, kdo potvrzují, že studie v realitě skutečně funguje a neváhají hledat nové varianty toho, jak něčeho docílit.
Tito praktikanti mají ve skupině jasné místo. Budou během závěrečné obhajoby demonstrovat na praktických příkladech to, co studie tvrdí. Často se o nich hovoří jako o "magikatze", je proto dobré mít alespoň jednoho ve skupině.

Yukonská univerzita magických uměníYukonská univerzita magických umění byla otevřena 1. 9. 2009 všem kouzelníkům, kterým studium kouzel na středoškolské úrovni nestačilo a chtěli se dále vzdělávat. Založil ji Charles Lewis Bartholomew junior, který pocházel z mudlovské rodiny a tolik se nadchl do kouzelnického světa, že mu obyčejné, základní vzdělání, které mu nabídl Stříbranov, zkrátka nestačilo. Narodil se 9. července 1929 a byl to, jak se lidově říká, kouzelník vizionář.

Již ve Stříbranově byl známý tím, že založil sedm studentských spolků, které se věnovali rozvíjení látky, která se ve škole probírala. Jako student Rohadu (Horned Serpent) nikoho těmito studijními zájmy nepřekvapil. Exceloval natolik, že získal dvě prestižní Stříbranovské ceny - Excelence v Runovém Víceboji a Aritmantický Znamenitý Výkon (“Excellence in Runes Cup” a “Arithmancy Achievement Accolade”). Těsně po studiu mezi lety 1937 - 1939 pozdějších letech působil na škole jako studijní poradce.V roce 1939 se mu podařilo získat místo učitele Všestranného rozvoje magických kompetencí, kde se (podotýkáme že velmi pokrokovým způsobem myšlení) věnoval studentům velmi individuálně a zaměřoval se na jejich magický talent, který pomáhal rozvíjet.

Poté, co vedení Stříbranova rozhodlo, že jeho předmět je pouze nástavbovým a nikoli nutným, ukončili s ním v roce 1967 kontrakt. O jeho dalších pohybech historie (i on sám) mlčí až do roku 2001, kdy začala stavba univerzity.

Na univerzitě se studenti nerozřazují do kolejí, ale studují 6 semestrů dlouhé studium. V prvním semestru se seznamují se všemi čtyřmi disciplínami, ve zbývajících čtyřech se zaměřují na krajní oblasti každé jednotlivé disciplíny. Takto mají možnost si vše vyzkoušet a rozhodnout se, jakým směrem se zaměří. V šestém semestru tvoří studijní skupiny, vyberou si téma a celý půlrok dělají průzkumy ve starých kouzelnických i mudlovských spisech, cestují a především spolupracují na vyřešení daného problému. Výstupem bývá minimálně 20 stran dlouhé pojednání o dané problematice, často doprovázeno ilustracemi.

Studenti využívají možnosti společné studovny, kde se v posledním semestru schází všichni studenti daného oboru a vyměňují si tipy, na kterých pracují (v našem případě se bude jednat o online fórum). Výstupem ze studia je titul DiM (Diplomovaný mág). Univerzita nyní pracuje na akreditaci nového programu - nástavbového tříletého studia. Z tohoto studia by studenti měli mít možnost získat titul CsM (Kandidát magie).

Studijní plán DiM:
1. semestr - Úvod do Všestranného rozvoje magických kompetencí (2 mauny)
2. semestr - Kryptomagie, čalgorytmy, filologie a literatura (6 maunů)
3. semestr - Archemagie a čarotvorba (4 mauny)
4. semestr - Živelná magie (4 mauny)
5. semestr - Psychomagie a sociodějnictví (4 mauny)
6. semestr - Závěrečná týmová práce (10 maunů)

Pro postup do dalšího semestru musí kouzelník získat dostatečný počet maunů. Aby byl připuštěn do šestého semestru, musí mít alespoň polovinu maunů z každého předmětu, avšak za závěrečnou práci musí získat plný počet maunů. Minimum maunů pro ukončení studia je 20, nicméně je to nehorší možný studijní prospěch.

Symbolem univerzity je lední medvěd jménem Maun, protože Ch. L. Bartholomew uznává tezi, že inteligence ledních medvědů je na úrovni inteligence opic a to díky jejich promyšleným technikám lovu, vynalézavosti a schopnosti se přizpůsobovat různým problémům, které se vyskytují v jejich životním prostředí. Zároveň jako jedna z největších šelem nemá lední medvěd na souši žádného přirozeného nepřítele. Na rozdíl od ostatních medvědů jsou lední medvědi jediným druhem, který se neukládá do režimu zimního spánku a je aktivní po celý rok. Pod bílými chlupy má lední medvěd černou kůži, která mu pomáhá lépe absorbovat sluneční paprsky. Pro Ch. L. Bartholomewa bylo toto zvíře ztělesněním rovnoprávnosti, odvahy a inteligence v jednom.


Odkazy